HICAST

Apply
Notices
News
Journal
HICAST Logo
HIMALAYAN COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Agricultural Revolution Through Quality Education

 

मिति २०७७।११।०७ गते पु वि बाट लिइएकाे अारक्षित तर्फकाे छात्रवृत्तिकाे नतिजा 

यस सुचिमा मेरिट १ देखि ५ सम्मका अावेदकहरुले मिति २०७८।०१।०६ सम्म भर्ना हुन जानकारी गराइन्छ । साथै छात्रवृत्तिकाे सिट रिक्त हुन अाएमा त्यसपछिकाे मेरिटकाे अाधारमा भर्ना गरिनेछ ।