Latest Notice
Vacancy for the Position of Assistant Professor         स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परिक्षाको फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।         M.Sc.Ag. (Agribusiness Management) तथा M.Sc. Meat Technology कार्मायक्रममा २०८०।८१ सालको लागि भर्ना खुल्यो ।         Admission Open for Masters Program         बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना         १२ औ दीक्षान्त समारोह आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।         भारतमा हुने शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी जरुरी सूचना         हिकाष्ट कलेजमा B.V.Sc. & A.H./ B.Sc. (Honors) Agriculture मा २०८० सालको लागि भर्ना सम्बन्धी सूचना ।         हिकाष्ट कलेजमा B.V.Sc. & A.H. मा २०८० सालको लागि भर्ना सम्बन्धी सूचना ।         Entrance Exam 2023 Result [Bachelor of Science (Honors) in Agriculture]         Admission Open 2080 B.Sc. (Hons.) Agriculture        

Dr. Damodar Sedai

Default image

Dr. Damodar Sedai

Professor